OMs VD och vVD förvärvar köpoptioner

OMs VD och vVD förvärvar köpoptioner OMs VD, Per E. Larsson, och vVD, Magnus Karlsson, har vardera förvärvat 150 000 köpoptioner avseende OM Gruppen AB. Varje option ger rätt att köpa en OM- aktie. Optionerna löper i tre år och har ett lösenpris på 175 kronor. Utfärdare av optionerna är det schweiziska bolaget OZ Holding. I samband med optionsköpet har Per E. Larsson och Magnus Karlsson sålt vardera 20 000 OM- aktier. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Gustaf Sahlman, informationschef, OM Gruppen 08-405 66 12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar