Styrelse m m till OM Gruppen föreslagen

Styrelse m m till OM Gruppen föreslagen På OM Gruppens bolagsstämma den 20 mars kommer aktieägare som representerar mer än 50 % av bolagets aktier och röster att föreslå oförändrat åtta ordinarie styrelseledamöter, nämligen omval av Thomas Franzén, Lars Irstad, Per E. Larsson, Sven Nyman, Bengt Rydén och Olof Stenhammar samt nyval av Jan Carendi och Nils-Fredrik Nyblæus. Johan Björkman och Arne Mårtensson har undanbett sig omval. Jan Carendi (född 1945) är ställföreträdande koncernchef i Skandia samt chef för affärsenheten långsiktigt sparande. Han är också VD i American Skandia Group. Nils-Fredrik Nyblæus (född 1951) är vVD och ekonomi- och finansdirektör i FöreningsSparbanken. Ifrågavarande aktieägare kommer också föreslå att oförändrat arvode utgår till styrelseledamöterna, nämligen 700.000 kronor till ordföranden, 300.000 kronor till vice ordföranden samt 150.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode utgår endast till de ledamöter som inte är anställda i OM-koncernen. Arvode till revisorerna föreslås utgå, liksom tidigare, enligt sedvanliga debiteringsnormer enligt godkänd räkning. OMs bolagsstämma hålls den 20 mars kl 17.00 på ChinaTeatern, Berzelii Park 9 i Stockholm. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Olof Stenhammar, Styrelseordförande, OM Gruppen 08-405 66 42 Gustaf Sahlman, Informationschef, OM Gruppen 08-405 66 12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00730/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar