Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 Sammanfattning · Intäkterna ökade med 7 procent till 2 239 (2 096) Mkr · Resultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 150 (568) Mkr · Periodens resultat efter skatt uppgick till -132 (544) Mkr · Vinsten per aktie blev -1,56 (6,41) kr · Jiway omstruktureras · 481 Mkr i kostnader av engångskaraktär · 55 procents försäljningstillväxt i Division Technology På följande sidor bifogas delårsrapport för OM AB januari - september 2001. Den finns också tillgänglig på www.om.com. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Per E. Larsson, VD, OM AB 08-405 66 19 Magnus Karlsson Böcker, vVD, OM AB 08-405 66 44 Jakob Håkanson, Chef Investor Relations, OM AB 08-405 60 42 Anna Eriksson, Informationschef, OM AB 08-405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00060/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00060/bit0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar