OM AB Delårsrapport januari - juni 2002

OM AB Delårsrapport januari - juni 2002 Sammanfattning * Intäkterna uppgick till 1 416 (1 591) Mkr * Resultatet före avskrivningar blev 225 (147) Mkr * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 58 (-36) Mkr * Vinsten per aktie blev 0,54 (0,72) kr * Svag efterfrågan på samtliga marknader * Nytt besparingsprogram ska sänka årliga kostnader med 180 Mkr * 35 Mkr i omstruktureringskostnader På följande sidor bifogas delårsrapport för OM AB januari - juni 2002. Den finns också tillgänglig på www.om.com. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Per E. Larsson, VD, OM AB 08-405 66 19 Magnus Böcker, vVD, OM AB 08-405 66 44 Jakob Håkanson, Chef Investor Relations, OM AB 08-405 60 42 Anna Eriksson, Informationschef, OM AB 08-405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00100/wkr0003.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar