OM inför ny organisation

OM inför ny organisation OM inför en ny organisation i syfte att öka fokus på kundanpassade lösningar samt att lyfta fram Stockholmsbörsen som en separat enhet. Denna förändring ska stödja tillväxt genom en mer fokuserad struktur och genom att stärka OM som ett kunskapsföretag. Den nya organisationen, som börjar gälla den 1 januari 2002, kommer att vara indelad i fyra affärsområden samt Stockholmsbörsen som en separat enhet. Omorganisationen leder till att cirka 70 positioner försvinner, främst inom stabsfunktioner i Sverige. - Den nya organisationen främjar tillväxt och lönsamhet genom att bättre spegla OM idag och imorgon. Organisationen kommer att bättre reflektera OMs kärnkompetens - transaktionsteknologi - samtidigt som den ger Stockholmsbörsen möjligheter att agera utifrån en styrkeposition i den framtida konsolideringen, säger Per E. Larsson, VD och koncernchef, OM. Omorganisationen kommer att leda till årliga kostnadsbesparingar på 35 miljoner kronor, med full effekt från andra kvartalet 2002. Magnus Böcker har utsetts till Chief Operating Officer (COO) och vice VD OM med ansvar för fyra affärsområden; Financial Markets Solutions, Facility Management Services, Broker Services och Energy Market Solutions. Genom att organisera OM i fyra affärsområden ökar fokus på kundanpassade lösningar och bättre nytta kan dras av OMs internationella närvaro. Niklas Midby har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) och vice VD OM, ansvarig för Stockholmsbörsen, OMs ekonomi- och finansverksamhet samt OMs investeringar. Stockholmsbörsen och OM London Exchange inklusive Jiway leds av Kerstin Hessius som en separat enhet. Anders Reveman har utsetts till Chief Strategy Officer och ansvarig för enheten Corporate Strategic Development för att stödja utveckling av strategi, struktur och implementation. Av de uppskattningsvis cirka 70 positioner som berörs, återfinns cirka 30 i det tidigare Jiway Broker Services. Kostnadsbesparingen för dessa 30 positioner har kommunicerats tidigare och är inte medräknad i de 35 miljoner kronor som nämns ovan. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Per E. Larsson, VD och koncernchef, OM 08 405 66 19 Magnus Böcker, Vice VD, OM 08 405 66 44 Niklas Midby, Vice VD, OM 08 405 67 32 Anna Eriksson, Informationschef, OM 08 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00050/bit0001.pdf

Dokument & länkar