OMHEX erhåller A+ i kreditbetyg av Standard & Poor's och ger ut ett certifikatprogram

OMHEX erhåller A+ i kreditbetyg av Standard & Poor's och ger ut ett certifikatprogram Standard & Poor's har givit OM HEX AB ("OMHEX") betyget A+ för långsiktig och A-1 för kortsiktig motpartskredit. Utöver detta gav Standard & Poor's OMHEX det nordiska, kortsiktiga betyget K-1. OMHEX ger samtidigt ut ett certifikatprogram, där SEB Merchant Banking har blivit utsedd till ansvarig bank. OMHEX har också givit SEB Merchant Banking i uppdrag att arrangera ett syndikerat lån, bestående av en femårig del och en 364-dagars del. Lånekrediten, som är under uppbyggnad, har mottagits väl i marknaden och förväntas bli klar i mitten av december, 2003. "Vi är glada över att ha fått detta betyg, som är en kvalitetsstämpel på en global marknadsplats, säger Per Nordberg, CFO på OMHEX. Det visar att OMHEX är en stark och uthållig partner och ger oss tillgång till billigare krediter. Detta betyg är ett viktigt steg i ett större återfinansieringsprogram för OMHEX. Vi är också glada att SEB Merchant Banking, Nordea, Handelsbanken, Den Danske Bank och Sampo stärker sina positioner som våra viktigaste bankpartners och vi ser fram emot att utveckla vår framtida relation." "Vår betygssättning av OMHEX reflekterar den konservativa policy som följs avseende Stockholmsbörsens medlemmars ställda säkerheter och den noggranna risk management som genomförs på Stockholmsbörsen. Betygen speglar också de förväntningar som finns som en följd av samgåendet mellan OM och HEX samt försäljningar och nedläggningar av förlustbringande verksamhet.," säger Miguel Pintado, analytiker på Standard & Poor's Financial Services Group i Stockholm, i ett separat pressmeddelande som Standard & Poor's skickat ut tidigare idag. Standard & Poor's skriver också att utsikten att behålla betyget är negativ, men att "betyget också innefattar de eventuella fördelar som samgåendet mellan OM och HEX och OMs pågående kostnadsbesparingsprogram medför... vilket delvis minskar Standard & Poor's farhågor...". För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta Per Nordberg, CFO 08 405 77 22 Anna Eriksson, informationschef 08 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar