OMHEX's teckningsoptionsprogram

OMHEX's teckningsoptionsprogram I enlighet med det beslut som OMHEX extra bolagsstämma fattade den 18 augusti, har OMHEX erbjudit cirka 120 nyckelpersoner en möjlighet att köpa teckningsoptioner. Av totalt 1 150 000 teckningsoptioner, varav en option ger rätt att teckna en aktie, har 308 000 förvärvats. Priset per teckningsoption är, efter marknadsmässig värdering av Handelsbanken, satt till 7,80 kronor samt teckningskursen till 138,50 kronor. Teckningsperioden löper mellan juli och september 2006. Av 120 anställda har 67 valt att delta i programmet. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta: Anna Eriksson, informationschef OMHEX 08 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00550/wkr0001.pdf

Dokument & länkar