OMHEX verkställande ledning köper OMHEX-aktier och teckningsoptioner

OMHEX verkställande ledning köper OMHEX-aktier och teckningsoptioner OMHEX's VD Magnus Böcker har idag köpt 10 000 OMHEX-aktier. Magnus Böckers totala aktieägande i företaget uppgår därefter till 104 726 aktier. Magnus Böcker har också köpt 10 000 teckningsoptioner i OMHEX's teckningsoptionsprogram 2003/2006. Han äger sedan tidigare 33 400 teckningsoptioner, 2 000 konvertibler och 226 000 personaloptioner. OMHEX's Vice VD Jukka Ruuska har idag köpt 5 000 OMHEX-aktier. Jukka Ruuskas totala aktieägande i företaget uppgår därmed till 15 000 aktier. Jukka Ruuska har också köpt 8 000 teckningsoptioner i OMHEX's teckningsoptionsprogram 2003/2006. Klas Ståhl, chef för OM Technology, har idag köpt 5 000 OMHEX-aktier. Klas Ståhls totala aktieägande i bolaget uppgår därmed till 5 200 aktier. Klas Ståhl har också köpt 8 000 teckningsoptioner i OMHEX's teckningsoptionsprogram 2003/2006. OMHEX's finanschef Per Nordberg har idag köpt 4 000 OMHEX-aktier. Per Nordbergs totala aktieägande i bolaget uppgår därmed till 4 000 aktier. Per Nordberg har också köpt 5 000 teckningsoptioner i OMHEX's teckningsoptionsprogram 2003/2006. Han äger sedan tidigare 10 000 personaloptioner. I enlighet med beslut av extra bolagsstämma i OMHEX den 18 augusti 2003, erbjuder OMHEX cirka 120 nyckelpersoner en möjlighet att köpa teckningsoptioner. Teckningsoptionsprogrammet 2003/2006 har ett lösenpris på 138,50 kronor och lösenperioden är juli - september 2006. Handelsbanken har, utifrån en marknadsmässig värdering, fastställt priset per teckningsoption till 7,80 kronor. För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta: Anna Eriksson, informationschef 08 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01250/wkr0001.pdf

Dokument & länkar