Den Nordiska Börsen fyller ett år

Idag fyller OMX Nordiska Börs ett år. Ett år med en del imponerande resultat som ger de noterade bolagen på den Nordiska Börsen större exponering, medlemmar en mer effektiv access, investerare mer att välja från och lättare att jämföra i ett betydligt större urval av aktier.

– Vår ambition var att skapa en större och bättre marknadsplats. Vi har klart visat potentialen för tillväxt och vi har tillhandahållit verktygen för att underlätta en marknadsansats. Den Nordiska Börsen är nu den femte största börsen i Europa och mycket synlig för investerare genom våra 75 000 realtidsterminaler för marknadsinformation, säger Jukka Ruuska, chef för Nordiska Marknadsplatser på OMX.

Resultat för den Nordiska Börsens under dess första år:

• Högre marknadsvärdes tillväxt än någon av Europas sex största börser, från 797 till 1 083 miljarder euro.
• Ökning av antalet noterade bolag från 739 till 838.
• Ökning i genomsnittlig omsättning per dag från 4 miljarder till 5,3 miljarder euro.
• Ökning av antalet transaktioner per dag, från 120 000 till 183 000.
• Ökning av totalt marknadsvärde av nordiska fonder med 52 %.
• Ökning av antalet medlemmar från 153 till 161.
• Ökning av marknadsandelen för fjärrmedlemmar med över 40 %.
• Ökning av återförsäljare av marknadsinformation från 88 till 107.

Detta har uppnåtts genom att integrera de nordiska finansmarknaderna och skapa den Nordiska Börsen som nu har:

• Gemensamt handelssystem
• Gemensam regelbok för handel på våra börser.
• Gemensamma listningskrav
• En gemensam huvudmarknad med gemensam segmentering i large cap, mid cap och small cap företag såväl som gemensam sektorklassificering.
• En gemensam nordisk indexfamilj
• En gemensam alternativmarknad; First North

– Naturligtvis, har resan bara börjat. Den Nordiska Börsen är en innovationsprocess, särskilt vad gäller att ändra investerarperspektivet till ett Nordiskt perspektiv. Baserat på undersökningar kan vi se att nordiska privatsparare är redo att ta nästa steg. Men för att komma dit krävs ett nära samarbete med alla intressenter på den nordiska finansmarknaden. Och, som alltid, kräver det vårt orubbliga engagemang för att fortsätta att vägen framåt, säger Jukka Ruuska.


Idag är den Nordiska Börsen:
• Europas största börs inom IT-sektorn
• Europas näst största börs inom den industriella sektorn
• Världens största pappersbörs
• Världens näst största börs in mode
• Världens största maskinbörs

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Prenumerera

Dokument & länkar