Nordiska Börsen välkomnar Sagax

Idag noteras AB Sagax på OMX Nordiska Börs Stockholm. Sagax tar steget från First North och är därmed det tjugosjunde företaget som noteras på Nordiska Börsens huvudmarknad i år.

Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Ursprunget till den nuvarande verksamheten grundades år 2000 av personer i bolagets nuvarande ledning och styrelse. Sagax primära investeringsfokus är Stockholmsregionen som utgör drygt 50 procent av hyresvärdet. Sagax ägde den 30 juni 2007 717 000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 92 fastigheter.

– Det är glädjande att välkomna Sagax till OMX Nordiska Börs Stockholm och till sektorn Finans och fastighet. Sagax är ett mycket bra exempel på hur vår modell, med vår huvudmarknad och vår marknad för tillväxtsföretag, First North, fungerar. Bolag kan fokusera på tillväxt och utveckling på First North och sedan, när de är redo och uppfyller huvudmarknadens krav, göra bytet, säger Jenny Rosberg, Nordenchef för Notering och bolag på OMX.

En handelspost uppgår till 100 aktier och kortnamn för preferensaktien är SAGA PREF och SAGA för stamaktien. Företaget ingår i sektorn Finans och fastighet och är ett Small Cap-bolag.

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Prenumerera

Dokument & länkar