OMX – Delårsrapport januari-september 2007 Stark vinstökning

• Intäkterna under januari-september ökade med 23 procent till 3 192 (2 585) Mkr
• Rörelseresultatet steg med 23 procent till 1 053 (856) Mkr
• Resultatet efter finansiella poster ökade med 22 procent till 994 (812) Mkr
• Resultatet efter skatt steg med 28 procent till 786 (615) Mkr
• Resultat per aktie ökade med 25 procent till 6,46 (5,17) kr
• Avkastningen på eget kapital steg till 23 (17) procent
• Ökad börshandel – det mest aktiva sommarkvartalet någonsin
• Fortsatt hög tillväxt i informationsförsäljning
• Första teknikkunden i Sydamerika

”Det tredje kvartalet blev ytterligare ett starkt kvartal för OMX, rörelseresultatet steg med 34 procent jämfört med samma period förra året. Att resultatet, rensat för reavinster, dessutom ökat jämfört med årets andra kvartal är särskilt glädjande då det tredje kvartalet normalt sett är ett säsongsmässigt svagare kvartal. Det är också mycket positivt att samtliga affärsområden har bidragit till resultatökningen.”, säger Magnus Böcker, VD och koncernchef för OMX.

På följande sidor bifogas OMX delårsrapport för januari-september 2007. Rapporten finns också tillgänglig på www.omxgroup.com.
En press- och analytikerträff kommer att hållas idag, kl 11.00, i OMX lokaler på Tullvaktsvägen 15, Stockholm. För er som inte har möjlighet att närvara går det att deltaga i presentationen via telefonkonferens på följande nummer, Sverige: 08 505 202 70, Storbritannien: +44 (0) 208 817 9301, USA: +1 718 354 1226. Rapporten kommer att presenteras av OMX VD och koncernchef Magnus Böcker och CFO Kristina Schauman.

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Prenumerera

Dokument & länkar