OMX satsar ytterligare på räntehandel

De senaste årens strukturella tillväxt på räntemarknaderna har ökat efterfrågan på clearing och elektronisk handel, samtidigt som kraven på transparens ökat. Därför samlar OMX sina ränterelaterade produkter och tjänster i en organisatorisk enhet från
den 1 januari 2008. Syftet är att öka OMX närvaro på de expanderande räntemarknaderna.

”Räntemarknaden är ett exempel på en viktig del av finansmarknaden som oftast ligger utanför de traditionella aktiebörserna. OMX har tidigare levererat tekniklösningar till elektroniska räntemarknader, och OMX hanterar i dag en växande nordisk räntemarknad. En viktig del i OMX strategi är att bidra med vårt kunnande även på marknader utanför aktiemarknaderna. Det gäller bland annat råvaru-, ränte- och valutamarknader”, säger Magnus Böcker, VD OMX.

De internationella räntemarknaderna genomgår stora strukturella förändringar. Inslaget av elektronisk handel ökar och omsättningen i såväl riskfria statspapper som kreditobligationer ökar. Dessutom har den senaste tidens oro på finansmarknaden understrukit behoven av transparens och central motpartsclearing. Den genomsnittliga volymen ränteterminer som OMX dagligen clearar ligger under 2007 på cirka 100 miljarder kronor, vilket kan jämföras med omkring 30 miljarder kronor för tre år sedan.

”De senaste årens strukturella tillväxt har ökat efterfrågan på central motpartclearing, elektronisk handel och det ökar kraven på transparens på världens räntemarknader. Genom att förstärka vår organisation har OMX goda möjligheter att vara med och utveckla räntemarknaderna”, säger
Jukka Ruuska, chef för Nordic Marketplaces på OMX

OMX produkter och tjänster tillgodoser väl dessa krav och de ökade satsningarna kommer ytterligare att förbättra förutsättningarna för tillväxt. Under 2007 omsatte OMX ränterelaterade produkter och tjänster cirka 225 Mkr.

Chef för den nya ränteorganisationen blir Erik Thedéen, för närvarande chef för Public Affairs
på OMX.

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Prenumerera

Dokument & länkar