Styrelsen för OMX kommentar till Borse Dubais offentliggörande

Styrelsen för OMX AB (“OMX”) noterar det oförankrade budet från Borse Dubai om att förvärva 100 procent av aktierna i OMX för 230 svenska kronor per aktie kontant. Budet är förenat med villkor om, bland annat, tillstånd från berörda myndigheter.

Den 25 maj 2007, offentliggjorde NASDAQ Stock Market, Inc. (”NASDAQ”) ett rekommenderat bud på aktierna i OMX. Styrelsen för OMX kommer att överväga budet från Borse Dubai i förhållande till NASDAQ:s bud och kommer att återkomma till aktieägarna med information inom en snar framtid.

Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Dokument & länkar