Uttalande från OMX avseende Borse Dubai

Styrelsen i OMX AB (”OMX”) noterar att Borse Dubai förvärvat 4,9 procent av aktierna i OMX och genom ett pressmeddelande har meddelat att man även har option att, under vissa villkor, förvärva ytterligare 22,5 procent av aktierna i OMX. OMX har inte erhållit någon ytterligare information om Borse Dubais avsikter.

OMX noterar också att NASDAQ via ett pressmeddelande meddelat sitt fulla engagemang i det föreslagna samgåendet med OMX.

OMX bekräftar att det enda erbjudande som mottagits är det erbjudande som lämnats av NASDAQ, vilket har rekommenderats av OMX styrelse och som offentliggjordes den 25 maj. Arbetet med upprättandet av nödvändig dokumentation samt förberedelser för att erhålla tillstånd och godkännanden går enligt plan; NASDAQs registreringsansökan enligt blankett S-4 sändes in till Securities and Exchange Commission den 7 augusti och erbjudandet till aktieägarna i OMX förväntas vara fullbordat under det fjärde kvartalet 2007.

Samgåendet mellan OMX och NASDAQ kommer att generera betydande fördelar för kunder, aktieägare och andra intressenter i båda bolagen, stärka Norden som finansiellt center samt medföra förbättrade möjligheter för ekonomisk tillväxt i Norden.

OMX kommer att fortsätta bevaka situationen noggrant.


Om oss

OMX driver norra Europas största värdepappersmarknad samt erbjuder driftstjänster och systemlösningar till företag på finans- och energimarknader världen över.

Dokument & länkar