2X Oncology Inc. utökar sin ledningsgrupp och utser George O. Elston till CEO

Hoersholm, Danmark, 6 april, 2017 – Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) meddelade idag att dess styrelse har utsett George O. Elston med omfattande erfarenhet inom life science till VD (Chief Executive Officer) i 2X Oncology Inc. (2X Oncology). 2X Oncology är ett privatägt spin-out-bolag från Oncology Venture som utvecklar precisionsmedicin för cancer hos kvinnor. För närvarande äger Oncology Venture 92 procent av 2X Oncology. Dr. Marie Foegh som har innehaft rollen som VD och CMO (Chief Medical Officer) i 2X Oncology sedan januari 2017, kommer att fortsätta som CMO i bolaget. Elston är även utsedd att ingå i 2X Oncologys styrelse. Elston tillträder sina uppdrag direkt.

Elston bidrar med mer än 25 års erfarenhet av ledarskap inom biovetenskap och styrelseuppdrag till

2X Oncology. Elston har en omfattande meritlista av att bygga, leda och utveckla bolag och driva produkter genom klinisk utveckling och partnerskap. Elston kommer närmast från Juniper Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: JNP) där han innehaft rollen som CFO (Chief Financial Officer) och där han var en nyckelperson avseende förhandlingar och exekvering av omvälvande teknik och finansiella transaktioner avseende terapiutvecklare för kvinnors hälsa. Elston är också styrelseledamot i Celldex Therapeutics, Inc. (Nasdaq: CLDX) och Deutsche Bank DBX Trust. I en seedinvestering säkrades 3,5 miljoner USD. Genom utökandet av ledningsgruppen befinner sig 2X Oncology i en stark position för att säkra serie A-finansiering och därigenom främja sin pipeline omfattade fas 2-onkologiprodukter, var och en med en unik Drug Response Prediction – DRP™-companion diagnostic.

”George O. Elston tillför en bred erfarenhet av att bygga och förvalta bioteknikbolag, inklusive att identifiera och genomföra finansiering och partnerskapstransaktioner. Jag tror att Elstons och Dr. Foeghs samlade kvaliteter placerar 2X Oncology som en stark aktör inom utveckling av precisionsläkemedel för cancer hos kvinnor. Georges relevanta erfarenhet av både kvinnohälsa och onkologi är en perfekt komplettering till 2X Oncologys affärsvision och strategi”, säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, medicine doktor, PhD och VD för Oncology Venture.

”2X Oncology är redo att gå vidare i utvecklingen av viktiga läkemedel för att behandla utmanande cancersorter hos kvinnor med en egen DRP™-companion diagnostic som underlättar identifiering av patienter som sannolikt kommer att svara på behandling. Bolaget har en unik position för att snabbt kunna föra program till klinisk utveckling med användning av etablerad infrastruktur och patientnätverk i Danmark. Jag är glad att ansluta mig till 2X Oncology vid denna viktiga tidpunkt i utvecklingen”, säger George O. Elston, VD i 2X Oncology.

Om 2X Oncology, Inc.

2X Oncology Inc. i USA är en onkologiterapeutisk avknoppning från Oncology Venture. 2X Oncology är ett fas 2-bioläkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla läkemedel med hjälp av en precisions-companion diagnostic för otillfredsställda behov avseende svårbehandlad cancer hos kvinnor. 2X Oncologys pipeline omfattar läkemedelskandidater med fokus på bröst-, äggstocks- och livmodercancer samt primära och sekundära hjärntumörer. Med påvisade validerade kliniska svar och etablerad säkerhet är dessa program positionerade för fokuserade fas 2-studier med Oncology Ventures precisions-companion diagnostic, som utvecklats med hjälp av den egenutvecklade biomarkörplattformen Drug Response Predictor (DRP™) för att avsevärt kunna öka svarsfrekvensen. DRP™-tekniken är högt validerad och unik i att kunna identifiera patienter som är benägna att svara på behandling med en läkemedelskandidat. Spin-out-bolaget kommer att arbeta i nära samarbete med Oncology Venture samt utnyttja Oncology Ventures nordiska nätverk. För närvarande äger Oncology Venture 92 procent av 2X Oncology.

Om DRPTM-companion diagnostic

Drug Response Predictor, DRP™, är utvecklat av och inlicensierat från Medical Prognosis Institute A/S (”MPI”). DRP™ är baserad på budbärar-RNA från patienters biopsier för att välja ut de patienter som, utifrån den genetiska signaturen i sina tumörer, har högst sannolikhet att svara positivt på behandling med specifika cancerbekämpande terapier. DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk. Specifik DRP™s utvecklas för varje produkt i pipeline och gör det möjligt för bolaget att identifiera och förutsäga vilka patienter som är mest benägna att svara på behandling och därigenom dra nytta av en viss produkt i pipeline. Detta gör det möjligt för troliga responders att få lämplig behandling och samtidigt påskynda beslutsvägen avseende förväntade icke-responders genom att spara kritisk tid och pengar i deras kamp mot cancer. DRP är ett varumärke som tillhör 2X Oncology. 

Om Special Purpose Vehicles

Oncology Venture har hittills grundat två privatägda bolag, så kallade Special Purpose Vehicles (SPV), för användande av den inlicensierade Drug Response Predictor (DRPTM)-teknologin för läkemedelsutveckling. Dessa bolag kommer att ägas av Oncology Venture och investerare/samarbetspartners. Framtida ägande och framtida intäkter kommer att bero på individuella förhandlingar. Bildandet av SPV:er kommer att öppna upp möjligheten att attrahera internationellt och privat kapital utan utspädning för Oncology Ventures aktieägare. Genom detta kommer Oncology Venture att kunna ha ett större antal läkemedelskandidater i Bolagets pipeline och fler indikationer för läkemedlen under utveckling kan undersökas. Detta kommer att ge Oncology Venture en betydligt större marknadspotential. Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag registrerat i Delaware med fokus på utveckling av precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2-produktkandidater och OV-SPV2 ApS som kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinashämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av cancer.

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, COO och chef för IR & kommunikation        Peter Buhl Jensen, VD

Telefon: +45 21 70 10 49                                                            Telefon: +45 21 60 89 22

E-post: uhb@oncologyventure.com                                          E-post: pbj@oncologyventure.com

För ytterligare information om 2X Oncology, vänligen kontakta:

George O. Elston, CEO and BoD

E-mail: George.elston@2xoncology.com  

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för behandling av multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av cancer. 

Prenumerera

Dokument & länkar