Data avseende epirubicin-DRP™ för bröstcancer presenteras vid ASCOs årliga konferens

Hørsholm, Danmark, april 12th, 2017 – Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) meddelar idag att ett abstract accepterats för presentation vid årets ASCO-kongress (American Society of Clinical Oncology). Titeln på abstractet är ”Retrospective-prospective blinded evaluation predicting efficacy of epirubicin by a multigene assay in advanced breast cancer within a Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) cohort”. Postern kommer att presenteras den 4 juni 2017 på den årliga ASCO-konferensen i Chicago, USA, som hålls den 2-6 juni 2017.

Postern kommer att presenteras på postersessionen bröstcancer – metastaserad

Den 4 juni 2017 kl. 08.00-11.30 lokal tid/15.00–18.30 CET.

Sammanfattningen kommer att släppas av ASCO

Den 17 maj 2017 kl. 17.00 EDT/23.00 CET på abstract.asco.org.

ASCO, American Society of Clinical Oncology, årsmöte, McCormick Place, Chicago, Illinois, USA.

American Society of Clinical Oncology (ASCO), grundat 1964, avser att göra en väsentlig skillnad inom cancervården. Som världens ledande organisation i sitt slag, representerar ASCO mer än 40 000 personer som arbetar inom onkologi och vårdar människor som lever med cancer. ASCOs årsmöte anses vara det primära internationella forumet för presentation av vetenskaplig forskning och ledande utbildning inom klinisk onkologi. De fem dagar långa evenemanget lockar 30 000 deltagare från hela världen. Resultat och uppdateringar från kliniska prövningar som presenteras på ASCOs årsmöte representerar de betydande framsteg som gjorts under året i kampen mot cancer.

Den 24 januari 2017 publicerade Oncology Venture och Medical Prognosis Institute (”MPI”) information om data från mer än 800 patienter med metastaserande bröstcancer. Data för epirubicin, fulvestrant, anastrozol och exemestan har med statistiskt signifikanta värden demonstrerat att PRPTM kan förutsäga om de enskilda patienterna svarade på behandlingen med nämnda läkemedel eller inte. Då det finns ett stort antal aktiva anticancermedel för bröstcancer och denna metod har varit mycket givande kommer MPI och Oncology Venture att fortsätta bredda databasen och datamining för att öka antalet produkter där bolagets teknik kan skapa värde för valet av behandling.

Antracyklinerna epirubicin och doxorubicin (nästan identiska läkemedel) är hörnstenarna vid behandling av alla typer av metastaserande bröstcancer. Det nyligen inlicensierade läkemedlet 2X-111 är en liposomal doxorubicin-förening. Det potentiella värdet av DRP™ för att korrekt förutse de patienter som kommer att gynnas av behandling med 2X-111 är stort. Jag ser fram emot presentationen av epirubicin DRP™-data vid den årliga ASCO-kongressen – den största händelsen för utvecklare av anticancerläkemedel”, säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, medicine doktor, PhD och VD för Oncology Venture. 2X-111 kommer att utvecklas i två fokuserade fas 2-studier med patienter med metastaserande bröstcancer och glioblastom i 2X Oncology Inc., som är ett precisionsläkemedelsföretag för cancer hos kvinnor avknoppat från Oncology Venture som för närvarande äger 92 % av bolaget”, kommenterar Peter Buhl Jensen vidare. 

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO                                              Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication 

Telefon: +45 21 60 89 22                                             Telefon: +45 21 70 10 49 

E-post: pbj@oncologyventure.com                            E-post: uhb@oncologyventure.com 

Om DRPTM-companion diagnostic

Drug Response Predictor, DRP™, är utvecklat av och inlicensierat från Medical Prognosis Institute A/S (”MPI”). DRP™ är baserad på budbärar-RNA från patienters biopsier för att välja ut de patienter som, utifrån den genetiska signaturen i sina tumörer, har högst sannolikhet att svara positivt på behandling med specifika cancerbekämpande terapier. DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk. Specifik DRP™s utvecklas för varje produkt i pipeline och gör det möjligt för bolaget att identifiera och förutsäga vilka patienter som är mest benägna att svara på behandling och därigenom dra nytta av en viss produkt i pipeline. Detta gör det möjligt för troliga responders att få lämplig behandling och samtidigt påskynda beslutsvägen avseende förväntade icke-responders genom att spara kritisk tid och pengar i deras kamp mot cancer.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för behandling av multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av cancer. 

Prenumerera

Dokument & länkar