DRP™ möjliggör klinisk studie av Irofulven

Hørsholm, Danmark den 8:e november 2015 Oncology Venture har, i samarbete med Medical Prognosis Institute A/S, Danmark, Lantern Pharma Inc, USA och fakulteten för hälsa och medicinsk vetenskap vid Köpenhamns universitet, Danmark, publicerat en poster vid konferensen AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics i Boston. Postern har titeln “En två-stegs prospektiv klinisk studie för Irofulvenbehandling av utvalda kastrations- och docetaxelresistenta patienter” och annonserar användandet av DRP™-teknologi i en planerad, prospektiv studie där kastrations- och docetaxelresistenta patienter kommer behandlas med Irofulven.

Irofulven DRP®, en genuttrycksbaserad responsförutsägelse för Irofulven, har utvecklats.                         Totalt 205 mRNA har algoritmiskt konverterats till en slutgiltig, specifik DRP®-profil för Irofulven. Irofulven har studerats i 38 kliniska tester (varav 19 publicerade) mellan 1995 och 2007. Läkemedlet har uppvisat lovande egenskaper som enkel agent vid en rad indikationer, inklusive HRPC, äggstocks- lever-, och bukspottskörtelcancer, och som kombinationsbehandling mot HPRC, ändtarms- och sköldkörtelcancer. Exempelvis uppvisade Irofulven en responsnivå på 10% hos patienter med prostatacancer som tidigare behandlats med docetaxel. En prospektiv, klinisk studie initieras nu för utvalda patienter med kastrations- och docetaxelresistens. Patienterna väljs ut med hjälp av Irofulven DRP®. 600 patienter förväntas screenas för att sålla ut de 10% som har högst sannolikhet att svara på behandling med Irofulven. Målet är att höja responsnivån till en kliniskt relevant och godtagbar nivå. De primära resultatmåtten är objektiv responsnivå och förändringar i PSA-nivå.                                        

För mer information, vänligen se bifogad poster!

“Jag ser fram emot att få genomföra denna prospektiva klinisk studie, där vår DRP®-teknologi kan få visa sin styrka och potential att bidra till effektiv behandling för cancerpatienter”, säger adjunct professor Peter Buhl Jensen, MD och VD för Oncology Venture.

För mer information om Oncology Venture AB, vänligen kontakta
Peter Buhl Jensen, VD
E-post: pbj@medical-prognosis.com
Mobil: +45 21 60 89 22

Om Oncology Venture Sverige AB
Oncology Venture Sverige AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS.Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. Företaget är baserat på idén att "rädda" cancerläkemedel vilkas utveckling gått i stå under det kliniska utvecklingstadiet. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 26 av 32 utförda kliniska studier.Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandlingkommer att undergå den. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.