Marknadsmeddelande 44/18 - Sista dag för handel med BTA i Oncology Venture Sweden AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie OV BTA är den 21 februari 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: OV BTA
ISIN-kod: SE0010740415
Orderbok-ID: 44KA
CFI: ESNUFR
FISN: ONCOLOGYVE/SH
Sista handelsdag: 21 februari 2018


Stockholm den 16 februari 2018

AktieTorget
08 511 68 000 
info@aktietorget.se