Oncology Venture rapporterar från JPMorgan i USA

Oncology Venture (OV) har under den 11-13 januari 2016 medverkat vid Biotech Showcase vilket äger rum i anslutning till J.P. Morgan Healthcare Conference och som varje år attraherar beslutsfattare från den internationella läkemedels- och bioteknikindustrin (”Big Pharma”) såväl som investerare och andra viktiga aktörer, för att starta det nya året inom läkemedelsområdet. I år möttes fler än 20 000 människor i San Francisco, USA.

Ämnet i fokus var immuno-onkologi som en konsekvens av de framgångar som gjorts inom immunterapi för cancerpatienter – vilket ligger i linje med OV:s APO010 (läs längre ner).

Oncology Venture medverkade i över 50 möten, vilka bland annat inkluderade fortsatta partnerdiskussioner, såväl som bokade möten med nya kontakter vid Biotech Showcase-eventet. Möten ägde även rum med ägare av läkemedel vilka är av stort intresse för OV – där OV har möjlighet att använda sig av DRP® – och genom vilket OV tror sig kunna förbättra oddsen avsevärt för det läkemedel som är under utveckling.

Möten genomfördes även med företrädare inom läkemedel och bioteknik vilka har ett intressen i OV:s befintliga portfölj: Irofulven – utvecklad från en naturlig svamp (för prostatacancer) och APO010 – en immuno-onkologisk produkt som fungerar som en liten fokuserad T-cell med samma mekanism för att förgöra cancer som det naturliga immunsystemet. Immuno-onkologi är ett hett ämne och en hel workshop var dedikerad ämnet, vilken benämndes ”Investing in the immune-oncology revolution: Follow the T-Cell”. OV avser att använda APO010 i patienter med bröstcancer och multipelt myelom (en typ av blodcancer). Det finns sällan rikligt med T-celler i bröstcancer varför immuno-onkologi inom denna sjukdom skulle kunna dra fördel av APO010. APO010 kan vara relevant i kombination med produkter som till exempel PD-1- och PDL-1-blockerare, vilka reglerar effekten av T-celler.

Sist men inte minst hade OV även möten med potentiella nya investerare genom vilka positiv feedback bland annat mottogs avseende bolagets affärsmodell, vilken innefattar att använda DRP®-teknologin för att ta en produkt ‘from Zero to Hero’.

Peter Buhl Jensen, VD för Oncology Venture kommenterar: “Konferensen var mycket värdefull och det fanns ett positivt intresse för Oncology Venture som affärsprojekt och som en ny metod genom DRP®. I vår läkemedelsportfölj erhöll särskilt APO010 – Oncology Ventures immuno-onkologiprodukt för multipelt myelom – mycket uppmärksamhet. Det fanns flera mycket intressanta läkemedel för vår framtida portfölj och jag ser fram emot att följa upp spännande möjligheter från våra möten vid Biotech Showcase.”

För ytterligare information om Oncology Venture Sweden AB, vänligen kontakta:
Peter Buhl Jensen, VD
Telefon: +45 21 60 89 22
E-post: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB
Oncology Venture förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras och cancerprodukten och Oncology Ventures’s Companion Diagnostic kan leda till klinisk och kommersiell framgång. OV har for avsikt att sälja kombinationslösningen efter uppnått proof-of-concept..

Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: Irofulven – utvecklad från en naturlig svamp (för prostatacancer i vilken den har fungerat i 10% av uselekterade patienter) och APO010 – en T-Cell mimic immuno-onkologiprodukt (för multipelt myelom– en typ av blodcancer ock bröstcancer).

Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. Företaget är baserat på idén att "rädda" cancerläkemedel vilkas utveckling har vist god anticanceraktivitet men i för få patienter för att godkännas. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 26 av 32 utförda kliniska studier

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS.

Prenumerera

Dokument & länkar