Oncology Venture representeras på ‘the 4th Biotech & Money World Congress’ i London, 5-6 februari.

Hørsholm, Danmark, 5 februari 2018 – Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) rapporterar från ‘the 4th Biotech & Money World Congress’ i London. Oncology Venture har schemalagt flera möten med bolag. Dessa bolag är potentiella investerare, bioteknik/pharma-bolag med intresse för antingen inlicensiering eller gemensam utveckling av cancerläkemedel eller bolag med läkemedelskandidater av intresse för Oncology Venture för inlicensiering. Oncology Venture kommer även att presentera bolaget den 6 februari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, COO och chef för IR & kommunikation                        Peter Buhl Jensen, VD

Telefon: +45 21 70 10 49                                                                         Telefon: +45 21 60 89 22

E-post: uhb@oncologyventure.com                                                      E-post: pbj@oncologyventure.com 

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2 ApS.

Prenumerera

Dokument & länkar