Oncology Venture Sweden AB deltar på Medicon Valley Alliances årliga möte

På måndag, den 16 november 2015, deltar Oncology Venture Sweden AB tillsammans med Medical Prognosis Institute A/S på Medicon Valley Alliances årliga möte för att presentera sin verksamhet.

Medicon Valley Alliances möte äger i år rum på Hilton Copenhagen Airport och innehåller en dag med presentationer inom life science-området. Oncology Venture Sweden AB:s presentation tillsammans med Medical Prognosis Institute A/S hålls kl.16.00.

För ytterligare information och anmälan hänvisas till: http://mva.org/event/annual-meeting-2015/


För ytterligare information om Oncology Venture Sweden AB, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, VD
Telefon: +45 21 60 89 22
E-post: pbj@oncologyventure.com


Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS.
Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester.
Företaget är baserat på idén att "rädda" cancerläkemedel vilkas utveckling gått i stå under det kliniska utvecklingstadiet. DRP™ har visat förmåga
att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 26 av 32 utförda kliniska studier.
Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter
som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar