OV in-licensierade teknologin DRP™ erhåller patent

Hørsholm, Danmark; 28 januari, 2016 – Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) meddelar att det australiensiska patentverket har godkänt ett patent för MPI’s mikroRNA-profiler för förutsägelse av respons på 70 olika cancerbehandlingar. Efter en karens på tre månader kommer patentet utfärdas i Australien. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction, DRP™, för utveckling av cancerläkemedel.

“Efter att patent på OV’s inlicenserade Drug Response Prediction teknologi från MPI utfärdats i USA, är detta ett viktigt steg i arbetet med att utvidga produktportföljen för DRP™ såväl geografiskt som rättighetsmässigt”, säger Peter Buhl, VD för MPI.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Buhl Jensen, VD
Telefon: +45 21 60 89 22
E-post: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB
Oncology Venture förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras och cancerprodukten och Oncology Ventures’s Companion Diagnostic kan leda till klinisk och kommersiell framgång. OV har for avsikt att sälja kombinationslösningen efter uppnått proof-of-concept.
Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: Irofulven – utvecklad från en naturlig svamp (för prostatacancer i vilken den har fungerat i 10% av uselekterade patienter) och APO010 – en T-Cell mimic immuno-onkologiprodukt (för multipelt myelom– en typ av blodcancer ock bröstcancer).ncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. Företaget är baserat på idén att "rädda" cancerläkemedel vilkas utveckling har vist god anticanceraktivitet men i för få patienter för att godkännas. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 26 av 32 utförda kliniska studier Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS.

Prenumerera

Dokument & länkar