Poster avseende immunonkologiska APO010s känslighet i multipelt myelom presenteras vid European Society of Medical Oncology (ESMO)

Poster # 134P: ”APO010 sensitivity in relapsed Multiple Myeloma patients” presenteras idag, den 10:e oktober 2016 kl. 13 – 14, i hall E vid ESMOs årliga kongress i Köpenhamn, Danmark. Vänligen se bifogad poster. För abstract hänvisas till ESMOs webbplats (www.esmo.org), som tidigare kommunicerats.

ESMO är den ledande europeiska branschorganisationen för medicinsk onkologi, bestående av fler än 13 000 yrkesverksamma inom onkologi från över 130 länder. ESMO är samhällets referenspunkt för utbildning och information avseende onkologi.

Genom att kombinera APO010 med DRP-analysen kommer precisionsmedicinering läggas till inom immunonkologisk behandling av multipelt myelom. DRP-metoden möjliggör för oss att identifiera de patienter med högst sannolikhet att dra nytta av behandling och därigenom underlätta fokuserade framtida kliniska studier och patientrekrytering för att uppnå klinisk framgång med APO010”, säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, M.D., PhD och VD för Oncology Venture. 

ESMO hålls på Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 Köpenhamn, Danmark.

Poster # 134P:
“APO010 sensitivity in relapsed Multiple Myeloma patients”
kommer att presenteras i hall E, 10 oktober 2016, kl. 13-14. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Buhl Jensen, CEO                                                                    Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication
Telefon: +45 21 60 89 22                                                                    Telefon: +45 21 70 10 49
E-post: pbj@oncologyventure.com                                                      E-post: uhb@oncologyventure.com 

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2016.

Om screeningverktyget Drug Response Predictor, DRP™
Oncology Venture använder screeningverktyget Drug Response Predictor, DRP™, från Medical Prognosis Institute för att välja ut de patienter som, utifrån den genetiska signaturen i sina tumörer, har högst sannolikhet att svara positivt på ett visst läkemedel. Målet är att utveckla rätt medicin för rätt patient och genom att screena patienterna innan behandling kan responsnivån signifikant höjas. DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk. DRP™ är baserad på budbärar-RNA från patienters biopsier. 

Om Oncology Venture Sweden AB
Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™ för bröstcancer, Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för Multipelt Myelom (benmärgscancer).

Prenumerera