Presentation av användande av DRP™ Top1 vid kongress i Boston

Hørsholm, Danmark den 6:e november 2015 - Oncology Venture AB (OV:ST) har, i samarbete med Avdelningen för molekylär sjukdomsbiologi vid Köpenhamns universitet, Danmark, Laboratoriet för molekylär farmakologi vid Nationella cancerinstitutet, USA, Linus Oncology, USA, Medical Prognosis Institute A/S (MPI), Danmark, Avdelningen för medicinsk kemi och molekylär farmakologi vid Purdue universitet och Purdue universitets center för cancerforskning, USA, publicerat en poster vid konferensen AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics i Boston, USA. Posterns titel är “Targeting the topoisomerase 1 enzyme in cancer cells with acquired resistance to SN-38”. Data från detta vetenskapliga samarbete visar att LMP400 har en topoisomeras-1-hämmande effekt, och att ändtarmscancer och bröstcancer kan vara lämpliga målgrupper för kliniska studier. TOP1 hör till de viktiga områden där DRP™-teknologin är mycket användbar. Oncology Venture AB söker aktivt efter en TOP1-produkt. OV kommer även, som tidigare annonserats, att presentera posters lördag den 7:e november kl. 18.15 och söndag 8:e november kl. 18.30, svensk tid. Dessa kommer kunna ses via AktieTorgets nyhetsservice.

LMP400 är en topoisomeras-1-hämmare (TOP1) från Linus Oncology, vilken visat lovande pre-kliniska resultat. Detta då LMP400 visat sig sakna korsresistens gentemot Irinotecan - det TOP1-hämmande cancerläkemedel som är standard inom cancerbehandling. Detta betyder att LMP400 kan vara en potentiellt alternativ behandling för de patienter som uppvisat resistens mot standardcytostatikan Irinotecan. För mer information, vänligen se bifogad poster!

“LMP400 riktar sig mot TOP1, och TOP1 är ett kliniskt relevant användningsområde för DRP™-teknologin. Oncology Venture söker aktivt efter en TOP1-produkt”, säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor MD, och VD för Oncology Venture.

För mer information om Oncology Venture, vänligen kontakta:
Peter Buhl Jensen, VD
Telefon: +45 21 60 89 22
E-post: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sverige AB
Oncology Venture Sverige AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS.
Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. Företaget är baserat på idén att "rädda" cancerläkemedel vilkas utveckling gått i stå under det kliniska utvecklingstadiet. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 26 av 32 utförda kliniska studier.
Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter
som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling
kommer att undergå den. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.