Delårsrapport 2006-07-01 till 2007-06-30

Ökad omsättning, förbättrat resultat och strategiskt förvärv
Förvärv av MultiPartner AB i augusti – ett viktigt led i att skapa en ledande nordisk aktör inom Direktmarknadsföring.
ONE Media ökar därmed omsättningen proforma från 65 MSEK till 161 MSEK och vinsten från
5,5 MSEK till 14 MSEK på årsbasis.

Fjärde kvartalet april-juni 2007
» Omsättningen ökade till 15 821 KSEK (8 834)
» Resultat efter finansiella poster uppgick till 572 KSEK (-1 970)
» Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,08)

Perioden juli 2006 - juni 2007
» Omsättningen uppgick till 65 033 KSEK (35 180)
» Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 865 KSEK (-8 537)
» Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,45)

Viktiga händelser efter periodens utgång
» Strategiskt förvärv av Multipartner AB
» Beslut om förlängt räkenskapsår för byte till kalenderår
» Nyemission
» Ny styrelse
» Nya finansiella mål

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar