Kommuniké från extra bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ) den 14 augusti 2007
beslutades:
• Beslut om ändring av bolagsordning innebärande att:
- Aktiekapitalet skall vara lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000
- Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000
- Styrelsens säte är Stockholms kommun
• Förvärv av samtliga aktier i MultiPartner AB via apportemission genom
nyemission av 77.346.036 aktier.
• Beslut om nya styrelseledamöter bestående av Lars Lindqvist och Anders Torstensson

ONE Media Holding AB (publ)
14 augusti 2007

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Dokument & länkar