Nordea och ONE bakom NordPay, nordiskt betalningssystem

ONE har i samarbete med Nordea utvecklat ett koncept för hantering av småbetalningar inom Norden, det så kallade NordPay systemet. NordPay är en strategisk tjänst för ONE i strävan att erbjuda effektiva helhetslösningar för responshantering och fulfillment på nordisk basis.

NordPay används idag av flera av ONEs största kunder bl.a MasterFoods och Nordisk Kellogg´s. Systemet kan användas i många olika sammanhang:

• Nordiska webshoppar
• Postorderaktiviteter
• Samlaraktiviteter (t ex köp 3 x och betala Y så får du produkten Z)
• Utbetalningar av småbelopp direkt till konsumenter

”NordPay gör det enkelt och billigt för våra kunder att erbjuda konsumenter i Sverige, Norge, Danmark och Finland möjlighen att köpa t ex premievara mot faktura även om beloppen är små och transaktionerna många. Systemet kompletterar på ett utmärkt sätt kortbetalning och ger kunderna större valfrihet”, säger Jerker Stenberg VD för ONE.

ONE har en unik kunskap om hur kunderna får bäst avkastning på varje investerad marknadsföringskrona. ONE har redan idag en bra grund för detta genom olika kundanpassade tekniska lösningar.

ONE har idag ca 200 kunder fördelat över dom flesta branscher. Några av kunderna inom ONE är Kelloggs, IBM, Aftonbladet, IF, Posten, Bonniers Spendrups.

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar