ONE Media samordnar verksamheten till färre kontor

ONE Media förvärvade i augusti contact center-företaget MultiPartner AB och förstärkt e därmed
sitt erbjudande inom di rektmarknadsföring i Norden. För att möta en ökad efterfrågan på större
och mer kompl exa uppdrag fokuserar ONE Media sin verksamhet till ett fåtal kontor med
bredare s erviceutbud. Därför planerar bolaget att avveckla kontoret i Gällivare.

ONE Media, via sitt dotterbolag MultiPartner, planerar att avveckla sin contact center-verksamhet i Gällivare. Förändringen skulle öka potentialen för bolaget att bättre hantera större och mer integrerade projekt. Antalet helhetsuppdrag ökar och uppdragen inom kundhantering blir allt mer säljinriktade. Projekt som hanteras i Gällivare kommer då att integreras i ONE Medias övriga verksamhet.
”Våra kunder efterfrågar alltfler integrerade lösningar och vi behöver fokusera vår verksamhet till färre och större kontor. ONE Media är specialister inom det snabbväxande segmentet direktmarknadsföring, och vi måste vara snabbfotade för att möta våra kunders behov på ett smart sätt. Vi väljer därför att bli större och bättre på de platser där vi har etablering. Vi kommer att göra allt vi kan för att sköta avvecklingsprocessen i Gällivare så smidigt som möjligt”, säger Johanna Fagrell Köhler, VD ONE Media. Samtliga 40 hel - eller deltidsarbetande medarbetare på kontoret i Gällivare har varslats om uppsägning. Slutligt besked väntas före november månads utgång.

Om oss

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring - från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Vi arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. I november 2004 noterades ONE Media på Aktietorget. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis inom strategi, analys, projektledning och reklambyråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar