Biltvätt på gatan kostar miljön 4 miljarder årligen

I Sverige ”fultvättar”* vi våra bilar 20 miljoner gånger varje år. Det innebär en kostnad som vi skjuter över till naturen på minst 4 miljarder varje år. 

Många tror att de sparar pengar genom att tvätta själva hemma på garageuppfarten eller gatan**, men i själva verket flyttas kostnaden till vår omgivande miljö, eftersom miljögifterna vi tvättar av bilarna utan rening rinner rakt ner i våra vattendrag och sjöar.

Smutsen på våra bilar innehåller bland annat oljerester och tungmetaller, om dessa spolas rakt ut i naturen är det precis lika illa som om du tvättar bilen på närmsta badstrand eller i din favoritsjö. Om alla som tvättar sin bil på gatan istället åker till en biltvätt, gör de med andra ord stor skillnad för både vårt vatten och kommande generationer.

 Varje gång vi tvättar bilen på gatan skjuter vi över en miljökostnad på minst 200 kr till naturen, istället för att vi betalar för vad en riktig biltvätt kostar. Ingen kan göra allt men alla kan göra något - att ta bilen till en biltvätt är det minsta vi kan göra för naturen, säger Anders Finnson, Miljöexpert Svenskt Vatten.

Men det är lätt att göra rätt, åk till en biltvätt så gör du både samhället och miljön en tjänst, eftersom biltvättarna både tar bort olja och partiklar från vattnet och därefter behandlar dessa i separata reningsverk för att avskilja och bryta ned övriga föroreningar. Ofta används flera olika tekniker i kombination för att uppnå tillräcklig reningseffekt.

En genomsnittlig biltvätt kostar ungefär 200 kronor, vilket inkluderar kostnaden för att ta hand om och rena det smutsiga vattnet. Det totala priset för alla fultvättar uppskattas därmed till 4 miljarder kronor, pengar som nu går rakt ner i sjön. 

Stora Biltvättarhelgen 2015

För att uppmärksamma svenska folket om vikten att tvätta sin bil rätt arrangerar Mitt Vatten, Sveriges 290 kommuner för rent vatten, Stora Biltvättarhelgen den 25-26 april 2015. Tanken är att inspirera människor att tvätta rätt för miljön. För mer info se www.mittvatten.se.

*Biltvätt på gata eller uppfart där vattnet rinner orenat ner i dagvattenbrunn eller vattendrag.

**Novus Opinion webbenkät, april 2014.

För mer information om Mitt Vatten eller Stora Biltvättarhelgen kontakta:

Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten, tel: 070-240 88 47, e-post: kristina.melander@svensktvatten.se.

För praktiska frågor, bilder kontakta:

Jonathan Webb, projektledare Onemotion, tel: 072-311 55 29, e-post: jonathan.webb@onemotion.se.

Mitt Vatten är en gemensam satsning av alla landets 290 vattentjänstverksamheter i Sverige. Syftet är att informera och
uppmärksamma allmänheten om vikten av att ta hand om vårt vatten.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar