Årsredovisning publicerad med upplysning av särskild betydelse i förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt uttalande med avvikande mening

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns tillgänglig på Oniva Online Group Europe AB publ (ONG) hemsida www.onlinegroup.com.

Årsredovisningen innehåller upplysning av särskild betydelse i förvaltningsberättelsen under rubriken finansiering och i revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Bolagets revisorer avstyrker att årsstämman beviljar en f d verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret och tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och övriga under året utsedda verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group
070-602 09 90
ir@onlinegroup.com 

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringAdwordssociala medierwebbpubliceringmedieplanering, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Mangold Fondkommission AB (08-503 01 550som Certified Adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om oss

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom hosting och molntjänster. Koncernen erbjuder ett komplett utbud av tjänster omfattande domännamnsregistreringar, webbhosting, vps, co-lo, dedikerade servrar, nyhetsbrev, ip-nummer, seohosting, managerade IT-tjänster inom molnet, IT-infrastruktur mm. Online Group ska erbjuda små och medelstora företag enkla helhetslösningar för att synas och verka effektivt online. Koncernen har idag ca 75 anställda. Online Group - Online. Made easy

Prenumerera