Årsredovisning publicerad med upplysning av särskild betydelse i förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt uttalande med avvikande mening

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns tillgänglig på Oniva Online Group Europe AB publ (ONG) hemsida www.onlinegroup.com .

Årsredovisningen innehåller upplysning av särskild betydelse i förvaltningsberättelsen under rubriken finansiering och i revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Bolagets revisorer avstyrker att årsstämman beviljar en f d verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret och tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och övriga under året utsedda verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group
070-602 09 90
ir@onlinegroup.com  

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster:  sökmotoroptimering Adwords sociala medier webbpublicering medieplanering , webbhotell , domännamn och  webbanalys . Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Mangold Fondkommission  AB ( 08-503 01 550 som Certified Adviser. För mer information besök gärna  http://www.onlinegroup.com

Om oss

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting.Koncernen erbjuder ett komplett utbud av tjänster omfattande webbdesign, webbutveckling, internetmarknadsföring,medieplanering, Google AdWords, sökmotoroptimering, affiliatemarknadsföring, sociala medier, besökarkonvertering, e-postmarknadsföring, webbanalys samt domännamnsregistreringar, webbhosting, servrar, nyhetsbrev, ip-nummer, seohosting mm. Online Group ska erbjuda små och medelstora företag enkla helhetslösningar för att synas och verka effektivt online. Koncernen har idag ca 110 anställda. Online Group - Online. Made easy

Prenumerera