Den 12 februari 2013 hölls extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europé AB (publ).

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

  • Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att upphäva tidigare beslut om sammanläggning inklusive ändring av bolagsordningen, syftande till att genomföra sammanläggningen efter förvärvet av Servage. Med anledning därav beslutades även att göra vissa formella följdändringar i villkoren för utestående teckningsoptioner.
  • Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att nyemittera högst 117 905 200 aktier till följd av erbjudandet till aktieägarna i Servage.
  • Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om sammanläggning av aktier 1:100 inklusive ändring av bolagsordningen.

Aktieägarna ställde frågor på stämman om vilka synergier sammanslagningen med Servage bedöms medföra. Online Group bedömer att kostnadssynergier omfattande cirka 3 MSEK per år kan uppnås. Därutöver bedöms tillkomma vissa intäktssynergier via korsförsäljning m.m., vilka är svåra att kvantifiera. Kostnader för sammanslagningen av bolagen uppskattades uppgå till cirka 2 MSEK.

Stockholm den 12 februari 2013

Styrelsen

Om oss

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom hosting och molntjänster. Koncernen erbjuder ett komplett utbud av tjänster omfattande domännamnsregistreringar, webbhosting, vps, co-lo, dedikerade servrar, nyhetsbrev, ip-nummer, seohosting, managerade IT-tjänster inom molnet, IT-infrastruktur mm. Online Group ska erbjuda små och medelstora företag enkla helhetslösningar för att synas och verka effektivt online. Koncernen har idag ca 75 anställda. Online Group - Online. Made easy

Prenumerera

Dokument & länkar