OFFENTLIGGÖRANDE AV TILLÄGGSPROSPEKT AVSEENDE erbjudande till aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen i Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt till

det prospekt som godkändes och publicerades den 3 september 2014 avseende föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Online Group har efter Finansinspektionens godkännande av prospektet upptäckt ett sakfel avseende ett av de låneavtal som beskrivs i prospektet. Korrigeringen påverkar inte den finansiella informationen i prospektet. Med anledning därav och i enlighet med 2 kap. 34 § i Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument har Online Group upprättat detta tilläggsprospekt.

OFFENTLIGGÖRANDE AV TILLÄGGSPROSPEKT AVSEENDE erbjudande till aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen i Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Online Group" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt till

det prospekt som godkändes och publicerades den 3 september 2014 avseende föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Online Group har efter Finansinspektionens godkännande av prospektet upptäckt ett sakfel avseende ett av de låneavtal som beskrivs i prospektet. Korrigeringen påverkar inte den finansiella informationen i prospektet. Med anledning därav och i enlighet med 2 kap. 34 § i Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument har Online Group upprättat detta tilläggsprospekt.

Godkännande och offentliggörande

Detta tilläggsprospekt har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet och prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Online Groups (www.onlinegroup.com) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsida.

Rätt till återkallelse  

Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 22 september 2014 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallats kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. 

För mer information, kontakta:
Peter Kopelman, styrelseordförande Oniva Online Group

070-691 1000 

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringAdwordssociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om oss

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom hosting och molntjänster. Koncernen erbjuder ett komplett utbud av tjänster omfattande domännamnsregistreringar, webbhosting, vps, co-lo, dedikerade servrar, nyhetsbrev, ip-nummer, seohosting, managerade IT-tjänster inom molnet, IT-infrastruktur mm. Online Group ska erbjuda små och medelstora företag enkla helhetslösningar för att synas och verka effektivt online. Koncernen har idag ca 70 anställda. Online Group - Online. Made easy

Prenumerera

Dokument & länkar