Online Group offentliggör erbjudandehandling

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med lagar och regler i sådana jurisdiktioner, däribland USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i eller från jurisdiktioner där lämnandet av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Oniva Online Group Europé AB ("Online Group") har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Online Groups erbjudande till aktieägarna Servage AB ("Servage") att överlåta samtliga utestående aktier i Servage till Online Group.

Anmälningssedeln kommer att distribueras under vecka 8 till direktregistrerade aktieägare i Servage. Utskriven version av erbjudandehandlingen kommer att kunna erhållas från Online Group, Lindhagensgatan 126, 5 trp, 112 51 Stockholm eller ir@onlinegroup.com. Erbjudandehandlingen kan också laddas ner i elektroniskt format från Online Groups hemsida www.onlinegroup.com/erbjudandehandling, samt från Remiums hemsida http://www.remium.com/corporate-finance/pagaende-erbjudanden.

Acceptfristen i erbjudandet löper från och med den 18 februari 2013 till och med den 15 mars 2013.

Stockholm den 15 februari 2013

Oniva Online Group Europé AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 

070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Oniva Online Group Europe AB

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Internetmarknadsföring. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 170 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Taggar:

Om oss

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom hosting och molntjänster. Koncernen erbjuder ett komplett utbud av tjänster omfattande domännamnsregistreringar, webbhosting, vps, co-lo, dedikerade servrar, nyhetsbrev, ip-nummer, seohosting, managerade IT-tjänster inom molnet, IT-infrastruktur mm. Online Group ska erbjuda små och medelstora företag enkla helhetslösningar för att synas och verka effektivt online. Koncernen har idag ca 75 anställda. Online Group - Online. Made easy

Prenumerera

Dokument & länkar