Redeye - Online Group: Fortsatt turbulent

Oniva rapporterade ett Q3 som var något bättre än förväntat rent finansiellt: 51 miljoner kronor i omsättning mot förväntade 46. EBIT blev även något bättre än förväntat: -0,2 miljoner kronor mot förväntade -6 miljoner kronor varav -2,2 miljoner var kostnader av engångskaraktär. Bolaget är fortsatt i en övergångsperiod mot lönsamhet där fokus kommer vara att få ordning på verksamheterna. VD har avgått mitt under denna process. Vi beräknar att det kommer att dröja drygt ett år eller mer innan det operationella åtgärdsprogrammet är fullbordat. Vårt bear case uppgår till 5 kronor och bull case till 16 kronor per aktie. Läs mer i den fullständiga analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/ZUjM1Z

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Prenumerera