op5 hjälper Svensk Snabbmat övervaka kylrum

Svensk Snabbmat har installerat op5:s produkter op5 Monitor och op5 Statistics för att bl a säkra rätt temperatur i sina kylrum och även enkelt kunna rapportera statistik direkt till kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor. op5 är ett svenskt företag som tillhandahåller mjukvara baserad på öppen källkod för kontroll av IT-system.Svensk Snabbmat använder op5:s produkt op5 Monitor för att övervaka kylrum och säkerställa att de håller rätt temperatur, och att kylkedjan är obruten fram till konsument. Med lösningen från op5 så får Svensk Snabbmat en central övervakning av kylrummen, med larmfunktioner till lokala larmfirmor, reparatörer och lokala lagerchefer. Larmen sker per SMS och epost.

Det råder strikta hälsokrav att kylrummen stabilt håller rätt temperatur för kylda och frysta produkter. Det står dessutom stora ekonomiska värden på spel: kasserade varor p g a felaktiga kyl- och frystemperaturer kan kosta flera hundra tusen kronor per lager.

op5 Monitor har installerats vid 16 av Svensk Snabbmats 18 lager. Svensk Snabbmat har dessutom installerat op5 Monitor centralt för att övervaka samtliga servrar inom företagets hela IT-system.

Vidare använder Svensk Snabbmat op5 Statistics för att ta fram statistik över kylrummens temperaturer och kunna leverera denna information direkt varje kommuns miljö- och hälsoskyddskontor, och därmed uppfylla deras rapportkrav.

Svensk Snabbmat är en av Sveriges ledande livsmedelsgrossister för uteätarmarknaden med 350 anställda, 18 grossistkontor och 8 000 kunder. Svensk Snabbmat är en fullsortimentgrossist med cirka 20 000 artiklar. Företaget är rikstäckande och finns på 18 orter i Sverige.

Om op5: op5 är ett svenskt företag som tillhandahåller mjukvara för kontroll av IT-system. Huvudprodukterna är op5 Monitor, op5 Statistics samt op5 LogServer. Produkterna är baserade på öppen källkod som op5 vidareutvecklar, säljer som kompletta system och supporterar.

Målgrupper är företag, organisationer, stat och kommun med större datanätverk och med behov av driftövervakning. op5 har idag cirka 200 kunder, bl a Aftonbladet, Volvo, Intrum Justitia, Bonnier, Max Matthiessen, SMHI, Claes Ohlsson, Tullverket m fl statliga verk, samt ett flertal landsting, kommuner och kommunala bolag.

op5 grundades 2003. Företaget har 25 medarbetare vid sina kontor i Stockholm och Göteborg. op5 ägs av grundarna och medarbetarna samt KTH Seed Capital och Pod Venture Partners.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Berg VD, op5 AB Telefon: 08 - 23 02 28 Mobil: 0733 - 703 025 Epost: johan.berg@op5.se

eller

Peter Karaszi Pressansvarig, op5 Mobil: 070-341 46 53 Epost: peter.karaszi@op5.se Se www.op5.se

Om oss

op5 utvecklar övervakningslösningar som hjälper IT-ansvariga få koll på sin verksamhet och leverera tjänster som bidrar till verksamhetens resultat. op5 övervakar allting från små men affärskritiska applikationer till stora IT-miljöer med distribuerad hårdvara, applikationer och tjänster. op5s kunder världen över uppskattar kompletta lösningar av produkter, kompetens och support som både är lätta att komma igång med och flexibla för framtida behov.

Prenumerera