op5 lanserar en ny generation nedladdningsbara produkter för ITkontroll

Det världsledande svenska OSM-företaget op5 (Open Source Management) lanserar idag nya användarvänliga och nedladdnigsbara produkter för att övervaka och kontrollera ett företags/organisations hela IT-struktur. Företaget lanserade nyligen sina produkter, op5 Network Management Suite där man kan prenumerera på system för övervakning, statistik och logghantering, allt inklusive support.Det världsledande svenska OSM-företaget op5 (OSM, Open Source Management) lanserar idag nya versioner av två av sina tre huvudprodukter för kontroll och övervakning av av IT-system och nätverk. Avsevärt förbättrad användarvänlighet, möjlighet till direkt nedladdning, samt funktioner som är särskilt utformade för att snabba upp konfigurationen är några av produkternas nya egenskaper.
Tillsammans med den nyligen lanserade abonnemangsbaserade licensmodellen op5 Network Management Suite kommer de nya funktionerna att möjliggöra för användarna att få sina OSM-system i drift på en kort tid.
De nya versionerna av produkterna heter op5 Monitor 3.2 och op5 LogServer 2.0 och de släpps idag, den 15 oktober. Utmärkande drag är: Valfrihet mellan op5:s tillämpningar och kundens egen hårdvara.
Större valfrihet avseende operativsystem, hårdvara, support och service. Alla produkter finns nu tillgängliga för direkt nedladdning, både som mjukvarupaket som kunderna själva installerar på egen hårdvara, samt som paketering förberedd för att köras direkt i vmware (mjukvara för servervirtualisering).
Verktygen har anpassats för att underlätta och snabba upp konfiguration.
op5 har adderat värde och paketering för att göra den underliggande mjukvaran Nagios mycket användarvänlig. Alla produkter finns tillgängliga i testversioner.

̶ Det är ett välkänt faktum att mjukvara baserad på öppen källkod är mer kostnadseffektiv och flexibel för användarna än stängd mjukvara. Vi har i våra nya produktversioner verkligen fokuserat på användarvänligheten eftersom vi ser den som den enskilt viktigaste funktionen, säger Jan Josephson, ansvarig för affärsutveckling, op5. ̶ Användarvänlighet, eller brist på detsamma, är antagligen den enskilda dyraste delen av ett systems totala ägarkostnad (TCO, total cost of ownership). Detta gäller särskilt branschens NMS-sektor (NMS, Network Management System), avslutar Jan.

För nedladdningsbara bilder (skärmdumpar) av de nya produkterna, vänligen gå till www.op5.se och klicka på “Aktuellt” och “Pressarkiv”.

Ny abonnemangsbaserad licensmodell op5 lanserade nyligen en abonnemangsbaserad licensmodell kallad op5 Network Management Suite. op5 Network Management Suite möjligggör för kunderna att enkelt och kostnadseffektivt prenumerera på professionella system för övervakning, statistik och logghantering, inklusive t ex service och support.

op5 Network Management Suite erbjuds för op5:s hela produktsortiment, bestående av op5 Monitor, op5 Statistics och op5 LogServer. Den nya abonnemangsmodellen är heltäckande och flexibel. Kunderna får förbättrade möjligheter att budgetera kostnader och att direkt och enkelt räkna ut vad den totala ägarkostnaden (TCO) för ett system verkligen blir över två eller tre år. Allt (d v s tillgång till nya versioner, support, service etc) är inkluderat i ett fast pris.
Om op5: op5 är ett svenskt företag som är marknadsledande inom s k Open Source Management (OSM), som övergripande handlar om mjukvara baserad på öppen källkod för kontroll och övervakning av av IT-system och nätverk. Huvudprodukterna är op5 Monitor, op5 Statistics samt op5 LogServer. Produkterna är baserade på öppen källkod som op5 vidareutvecklar, säljer som kompletta system och supporterar. op5 har idag cirka 200 kunder, bl a Aftonbladet, Volvo, Intrum Justitia, Bonnier, Max Matthiessen, SMHI, Claes Ohlsson, Tullverket m fl statliga verk, samt ett flertal landsting, kommuner och kommunala bolag.
op5 grundades 2003. Företaget har 25 medarbetare vid sina kontor i Stockholm och Göteborg. op5 ägs av grundarna och medarbetarna samt KTH Seed Capital och Pod Venture Partners.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Josephson Ansvarig för affärsutveckling, op5 AB Mobil: 0707-25 09 00 Epost: jan.josephson@op5.se

eller

Johan Berg VD, op5 AB Telefon: 08 - 23 02 28 Mobil: 0733 - 703 025 Epost: johan.berg@op5.se

Se www.op5.se.

Om oss

op5 utvecklar övervakningslösningar som hjälper IT-ansvariga få koll på sin verksamhet och leverera tjänster som bidrar till verksamhetens resultat. op5 övervakar allting från små men affärskritiska applikationer till stora IT-miljöer med distribuerad hårdvara, applikationer och tjänster. op5s kunder världen över uppskattar kompletta lösningar av produkter, kompetens och support som både är lätta att komma igång med och flexibla för framtida behov.

Prenumerera

Media

Media