Om oss

Öppen Fjärrvärme® tar tillvara på överskottsenergi som annars skulle gå förlorad. Genom att återvinna värme eller kyla till fjärrvärmenätet skapar vi en unik marknadsplats för handel med överskottsenergi. Alla företag och verksamheter med överskott av värme eller kyla kan därmed sälja sin energi till oss för marknadspris. Genom att öppna upp sitt nät för handel har Fortum Värme lagt grunden för nästa generations urbana energisystem. Vi hoppas att Öppen Fjärrvärme® i framtiden kan leda till fler hållbara städer i Sverige och internationellt.