Århus kommun inför Optibags sortering av hushållsavfall

Århus kommun inför Optibags sortering av hushållsavfall * Århus är en av Danmarks främsta kommuner i arbetet med att erbjuda sina invånare en modern och miljöanpassad behandling av hushållsavfallet. * Sorteringsanläggningen kommer att få en kapacitet på 80 000 ton per år och blir därmed den största anläggningen som Optibag levererat. Anläggningen beräknas stå klar våren 2001. * Ordervärdet är ca 43 Mkr och omfattar förutom den optiska sorteringen även förbehandling av organiskt material och ventilation. Genom införandet av optisk sortering erbjuder Århus kommun sina invånare ett mycket användarvänligt och flexibelt sätt att sortera sitt hushållsavfall. Hushållen sorterar sitt avfall i olikfärgade påsar. Påsarna slängs sedan i samma sopnedkast och transporteras gemensamt till avfallsanläggningen där de separeras med hjälp av optiska färgläsare. Anläggningen är dimensionerad för sortering av ett flertal fraktioner. Inledningsvis kommer organiskt och brännbart material att sorteras. Det utsorterade organiska avfallet genomgår sedan en behandling till biomassa. Även förbehandlingen av typen ENVIflex levereras av Optibag. Erfarenheten visar att acceptansen för metoden hos invånarna är hög, vilket leder till ett bra sorteringsresultat och en slutprodukt med hög kvalitet. I Skandinavien använder mer än 30 kommuner Optibag systemet för insamling och källsortering av sitt hushållsavfall. För närvarande finns 8 anläggningar i drift och två är under slutmontering. Den hittills största anläggningen finns i Borås och har varit i drift med stor framgång sedan 1992. Håkan Kindström, VD Optibag Systems AB: Många av de anläggningar vi levererat tidigare har varit till mindre och medelstora städer i Skandinavien. Den storlek på anläggning som vi nu kommer att leverera till Århus innebär ett definitivt genombrott för optisk sortering av hushållsavfall. Vi har under ett flertal år tillsammans med våra kunder utvecklat ett fungerande system för källsortering av hushållsavfall som nu kommer att användas i en större stad. Vi är övertygade om att systemet kommer att visa sina fördelar även här. Med Atle Miljöteknik som ägare ser vi oss nu redo att föra ut konceptet på Europamarknaden. Optibag Systems AB Bolaget utvecklar, projekterar och säljer det optiska insamlings och sorteringssystemet för olikfärgade påsar. Det egna produkt-programmet omfattar också utrustning för behandling av organiskt material och sorterings-utrustning för returpapper och övrigt återvinningsbart material. Optibag Systems förvärvades av Atle vid årsskiftet 1998/99 och är organiserade under Atle Miljöteknik. Atle Optibag Systems AB ägs till 100 procent av Atle AB. Atle AB arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att koncernen investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling. Normalt görs förvärv i någon form av avgörande utvecklingsfas där företaget önskar expandera, en strukturaffär vore optimal för dess fortsatta utveckling eller dylikt. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 953 miljoner kronor 1998. Atle, som är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista, har cirka 15.000 aktieägare. Mjölby den 14 januari 2000 Optibag Systems AB För ytterligare information om Optibag och Århusaffären vänligen kontakta: Håkan Kindström, VD Optibag Systems AB, tel 0142-185 02. Vi rekommenderar också vår hemsida. Box 320, 595 24 MJÖLBY Besöksadress: Albacksvägen 8 Telefon 0142-185 00 Telefax 0142-185 40 e-mail: info@optibag.se Hemsida: www.optibag.se För vidare information om Århus vänligen kontakta: Steen Pedersen, avdelningschef Århus kommunale verker, tel. +45 89 40 19 15 För ytterligare information om Atle vänligen kontakta: Roland Bengtsson, VD Atle Miljöteknik, tel 031-771 26 80 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00120/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar