Delårsredogörelse 2015-01-01 - 2015-09-30

Sammanfattning av Q1 - Q3 2015

Följande sammanfattning avser perioden 2015-01-01 - 2015-09-30 med jämförelseperiod
2014-01-01 - 2014-09-30

  • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet för perioden uppgår till -3 202 729 SEK (-1 847 168 SEK)
  • Likvida medel uppgick till 3 494 291 SEK varav 3 378 199 SEK i räntebärande placering (8 076 791 SEK)
  • Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 407 310 SEK (179 028 SEK)
  • Antal aktier uppgår till 7 800 000 stycken
  • Resultat per aktie -0,41 SEK (-0,24 SEK)
  • Soliditet 86,1 % (89,8 %)

Sammanfattning av Q3 2015

Följande sammanfattning avser perioden 2015-07-01 - 2015-09-30 med jämförelseperiod
2014-07-01 - 2014-09-30

  • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet för perioden uppgår till -1 235 282 SEK (-802 374 SEK)

Kommentarer från VD

OptiFreeze kommer allt närmare marknaden. Uppskalningen av vår teknologi pågår nu på två olika fronter. Dels befinner vi oss i slutskedet i arbetet med den första prototypen av OptiCept, dels har vi tagit de första stegen mot nästa generation produktionsmetod. Målet är att den förstnämnda ska visa livsmedelsmarknaden att det går att behandla och frysa större mängder produkter. Det är denna prototyp som ska producera frysta grönsaker åt Orkla. Målet med nästa generations produktionsmetod är att förenkla processen och skaffa förmågan att producera större kvantiteter produkter i ett flöde.

Vi har tidigare nämnt att OptiFreeze kompletterat patentportföljen med ytterligare en patentansökan, en metod som möjliggör förlängning av hållbarheten genom behandling av produkter i kombination med kylförvaring. Vi har under hösten arbetat intensivt med detta nya applikationsområde tillsammans med en samarbetspartner och resultaten är mycket goda. Vi kommer därför att inleda en ny fas i processen där vi ska påbörja arbetet med att genomföra tester av processen i vår partners produktionsanläggning.

Samtidigt utvärderar vi ytterligare ett applikationsområde som bidrar till att bredda och fördjupa bolagets affärsmöjligheter. Skälet till att vi väljer att arbeta med applikationsområdet kylning samt eventuellt ett tredje område, utöver att de ger fler affärsmöjligheter, är att vi inte behöver utveckla helt nya produkter. Samma OptiCept som ska användas inom frysning kan användas inom övriga områden.

Vi har alltså tre samarbetspartners för närvarande varav en kommer att offentliggöras senare. Men en sak är säker, vi har riggat OptiFreeze för en lyckosam marknadsintroduktion. Tillsammans med JBT genomför vi uppskalningen och produktifieringen av OptiFreezes teknologi. Orkla-samarbetet innebär att vi har bolagets första kund inom applikationsområdet frysning. Med vår tredje samarbetspartner har vi möjlighet att skapa en marknad inom området kylning.

OptiFreeze-teamet som dagligen arbetar med de olika projekten består nu av fem personer. Utöver mig själv har vi tre metodutvecklare samt en teknisk projektledare. Tillsammans har vi haft en intensiv och trevlig höst i delvis nya lokaler vilket bland annat innebär att labbet kunnat växa. Förutom en frys från JBT har vi även hyrt en kylcontainer som varit en ovärderlig tillgång i kylningsprojektet. Vi har alltså investerat i såväl människor som teknik, investeringar som varit mycket lyckosamma för bolaget och som bidragit till att vi tagit stora steg framåt.

Med detta vill jag önska er alla en skön och trevlig jul! Och glöm inte att Du är varmt välkommen att ringa eller mejla om du har frågor eller om Du har synpunkter.

Lund den 26 november 2015
Fredrik Westman, VD

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Prenumerera

Dokument & länkar