Marknadsmeddelande 22/16 – Information om företrädesemission i OptiFreeze AB

Sista dag för handel i aktie (OptiFreeze) med rätt till tilldelning av teckningsrätten i emissionen är den 27 januari 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 28 januari 2016.

Avstämningsdagen hos Euroclear är den 29 januari 2016.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 29 januari 2016 kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 25 SEK per aktie (1:10 a 25 SEK).

Teckning av aktier ska ske från och med den 3 februari 2016 till och med den 17 februari 2016.

Teckningsrätter kommer att handlas på AkiteTorget mellan den 3 februari 2016 till och med den 15 februari 2016. Handel med betalda tecknade aktier kommer att äga rum mellan den 3 februari 2016 till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: OPTI TR
ISIN-kod: SE0008008098
Orderboks-ID: 118666
Första handelsdag: 3 februari 2016
Sista handelsdag: 15 februari 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: OPTI BTA
ISIN-kod: SE0008008106
Orderboks-ID: 118667
Första handelsdag: 3 februari 2016.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 22 januari 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.