Ny metod för torkning av bladkryddor förbättrar smak, arom och färg

I samarbete med forskare på Lunds Tekniska Högskola har OptiFreeze AB funnit och utvärderat ett tredje applikationsområde för bolagets teknik, torkning av bladkryddor. Utvärderingar visar att aromer, smak och färg bevaras i större utsträckning samt att torktiden reduceras avsevärt.

Med samma metod som vid frysning eller kylning, vakuumimpregnering och pulserande elektriska fält, har bolaget kunnat påvisa att torktiden reduceras med mellan 30 till 50 procent. Utöver reducerad torktid finns ytterligare en rad olika fördelar med att använda OptiFreezes teknik innan torkning. Analyser visat att aromämnen som annars försvinner stannar kvar i bladen och de torkade bladens smak och färg bevaras i större utsträckning.

Bolaget kommer att vidareutveckla det nya applikationsområdet och målsättningen är att tillsammans med en lämplig partner genomföra tester av fler produkter och inte minst analysera och införskaffa kunskaper om marknaden i syfte att underlätta försäljningen av bolagets produkter, OptiCept och OptiCap. Bolaget har sedan en tid tillbaka kontakt med företag inom området torkade kryddor och responsen har varit positiv. Behandling av bladkryddor innan torkning kan ske med samma typ av OptiCept och OptiCap som behandlar grönsaker, frukter och bär inför frysning eller kylning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: 0738-14 52 15

E-post: fredrik.w@optifreeze.se

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Prenumerera

Dokument & länkar