Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2005

- Omsättningen för de första nio månaderna 2005 blev MSEK 197,4 (328,5) - OptiMails resultat efter skatt för de första nio månaderna 2005 blev -9,2 MSEK (14,2) - Resultat per aktie för de första nio månaderna 2005 blev -0,71 kr (1,10) - OptiMails reavinst vid försäljningen av CityMail Sweden i fjärde kvartalet väntas bli större än vad som tidigare indikerats. Reavinsten uppskattas nu komma att uppgå till minst 33 MSEK - Inför 2006 kommer kostnaderna att reduceras med ca 10 MSEK på årsbasis. Detta åtgärdspaket uppskattas belasta årets resultat med ca 10 MSEK

För fullständig rapport, se länk nedan.

Dokument & länkar