Information från nomineringskommittén i OptiMail AB

Nomineringskommittén i OptiMail AB uppmanar härmed aktieägare som önskar lämna förslag eller synpunkter avseende representanter till OptiMails styrelse, att senast den 31 januari 2005 adressera OptiMails nomineringskommitté per e-mail: info@optimail.se Nomineringskommitténs uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas för beslut vid OptiMails ordinarie bolagsstämma den 15 mars 2005. Nomineringskommitténs representanter: Bror Anders Månsson, VD, CityMail Sweden AB Peter Thelin, Brummer & Partners Lage Jonason, styrelseordförande, OptiMail AB

Dokument & länkar