OptiMail introduceras på Nordnets NollCourtagelista

OptiMail introduceras på Nordnets NollCourtagelista OptiMail AB, noterad på Stockholmsbörsens O-lista, har i syfte att tillvarata nuvarande och tillkommande aktieägares intressen, beslutat att under året vidta åtgärder för att förbättra likviditeten i aktien. Bland annat utsågs i maj 2003 en likviditetsgarant. Som ytterligare ett steg i åtgärdsprogrammet för att skapa en ännu mer kontinuerlig handel i aktien kommer OptiMail nu också att introduceras på Nordnets NollCourtagelista. Courtage-fri handel i OptiMails aktie kommer att erbjudas via Nordnet från och med den 3 november. Nuvarande och tillkommande aktieägare som vill handla courtagefritt i OptiMail-aktien kan anmäla sig på www.nordnet.se. Stockholm den 3 november 2003 OPTIMAIL AB (publ) Frågor besvaras av VD, Fredrik Olsson, OptiMail AB (publ), tfn. 070-590 62 58. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se