Optosof förvärvar svenska Datastrategi och finska Webstation

Optosof förvärvar svenska Datastrategi och finska Webstation SBI-noterade Internetkoncernen Optosof utökar sin verksamhet och har idag tecknat slutgiltiga förvärvsavtal, i enlighet med det Letter of Intent som tidigare annonserats, med svenska Datastrategi och finska Webstation. - Vår tidigare fastlagda expansionsstrategi att förvärven skall tillföra Optosof ny kompetens eller innebära etablering på en ny marknad gäller även dessa två företag. Nu kan vi erbjuda Datastrategis spjutspetskompetens inom Knowledge Management, samt Webstations breda erfarenhet inom databasteknologi. Speciellt intressant är Webstations Internet-extranät-intranät-lösning kallad "Tactics" som vi kommer att överföra till hela koncernen, säger Lennart Fernheden. - Webstation är dessutom ett naturligt steg för oss in på den finska marknaden, där Webstation kommer utgöra basen för vår expansion i Finland. Vårt mål är att expandera vidare - såväl geografiskt som kompetens- och personalmässigt, fortsätter Lennart Fernheden. Datastrategi AB har 35 anställda och är ett av Sveriges ledande företag inom området Knowledge Management. Företaget bygger sina lösningar helt på Microsoft-produkter. Datastrategi AB hade 1999, preliminärt, en omsättning på ca 29 MSkr och ett resultat på drygt 2 MSkr. Budgeterad omsättning för 2000 är 34 MSkr med ett fortsatt positivt rörelseresultat. Datastrategi kommer att integreras i Optosof-dotterbolaget Clockwork och flytta in i bolagets lokaler i frihamnen, Stockholm. WebStation Oy, med huvudkontor i Helsingfors, är ett företag med 10 anställda vars verksamhet bygger på databasbaserade informationssystem för Internet, extranät och intranät. Företaget hade en omsättning 98.07 - 99.06 på 3 miljoner finska mark (FIM) med ett positivt resultat på 158.000 finska mark (FIM). Budgeterat omsättning för 99.07 - 00.06 är 6 miljoner finska mark (FIM) och en vinst på 1 miljon finska mark (FIM). De båda förvärven betalas dels genom en riktad nyemission på sammanlagt 304.000 nya b-aktier och dels genom en kontantlikvid på sammanlagt 18.750.000 SEK. Optosofkoncernen tillhandahåller kvalificerade helhetslösningar för digitaliserade medier med inriktning på Internet för företag och organisationer. Koncernen, med dotterbolagen Clockwork Consulting AB, Clockwork AS, Optosof Sweden AB, Optosof Ltd, Optosof GmbH, Linewise AB, base8 AB, Freezone Hosting AB, Datastrategi AB, Webstation OY och Punkt Edu AB (56%), har idag ca 200 anställda i Sverige, Norge, England, Finland och Tyskland. Efter slutligt genomförda förvärv av Mogul, Numerica Taskon och WinHLP kommer företaget ha drygt 400 anställda. Företaget är noterat på SBI aktielista sedan juli 1997. Se vidare www.optosof.com För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Fernheden, verkställande direktör, Tel 08-564 90 950, Mobil 070- 5507950 E-post: lennart@optosof.se Magdalena Bonde, vice VD, Tel 08-450 31 32, Mobil 0708-28 48 28, E-post magdalena.bonde@clockwork.se Kort om Webstation Webstation Oy i Helsingfors är ett av Finlands mest kompetenta företag inom produktion av databasbaserade informationssystem för Internet/extranät/intranät. Webstation har koncentrerat sin utveckling på struktur och lönsamhet och ska bilda basen för en snabb organisk tillväxt i Optosofs organisation. Webstation har utvecklat en dynamisk Internet- extranät-intranät-lösning kallad "Tactics" för stora och medelstora företag som kommer att få betydelse för hela Optosofkoncernen. Bland Webstations kunder återfinns Carnegie, Kemira Chemicals, Hewlett Packard och Xerox. Webbadress: www.webstation.fi Kort om Datastrategi Datastrategi med 35 anställda har byggt upp sin verksamhet runt Microsofts produkter och är idag ett av Sveriges ledande Knowledge Managementföretag. Under hösten 1999 har Datastrategi samarbetat med Optosofs dotterbolag Clockwork i ett flertal projekt. Datastrategi har som Microsoft Certified Solutions Provider utvecklat ett antal applikationer kopplade till datalager, Microsoft Office och Internet med målsättningen att bilda den kommunikativa basen i intranätslösningar. Datastrategis kunder finns främst inom bygg- och fastighetsbranschen, bland kunderna märks Vasakronan, ABB Facilities Management, John Mattsson Fastighets AB, Microsoft, Amplion, Skandia och Svenskt Papper. Webbadress: www.datastrategi.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00110/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar