Ny VD i Optovent

Ny VD i Optovent Optovent AB, noterat på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden, har utsett en ny ledning. Peter Benson, sedan 1996 styrelsemedlem i Optovent med ansvar för marknadsutveckling, övertar rodret efter Ingvar Pettersson. Ingvar Pettersson grundade företaget 1993 och har sedan dess lett Optovents verksamhet. "Optovent kommer att öka tyngdpunkten på internationell marknadsföring, och vi har mött ett stort intresse för vår teknologi, inte minst i USA. Vi är därför mycket glada att ha knutit Peter Benson till uppgiften då han tillför en lång erfarenhet av internationell affärsutveckling. Vår nordiska organisation är på plats och vi ser med tillförsikt fram emot en stark utveckling för Optovent," kommenterar Sven Sandström, styrelseordförande i Optovent. Ingvar Pettersson, som under de senaste åren lett det framgångsrika utvecklings- och dokumentations-arbetet, övertar ansvaret för Optovents nystartade utvecklingsbolag i Linköping, där flera potentiellt intressanta projekt befinner sig i tidig utvecklingsfas. Peter Benson har de senaste åren arbetat med utveckling av innovationsföretag och sitter bland annat i styrelserna för Ortivus AB (sedan 1998), Biogaia Biologics AB (sedan 1999) och Cellavision AB (sedan 1997). Under en längre tid i USA och Danmark var han marknadsansvarig för Nordamerika och affärsutvecklingschef inom Farma Food, samt dotterbolagschef för Kabi i Danmark. Åren 1991-1996 var Peter Benson centralt placerad inom Pharmacia och ledde lanseringen av Pharmacias nya nutritionsprogram på samtliga kontinenter. Han var också tidigare medlem i koncernledningen och VD för Pharmacia Hospital Care, en verksamhet med 3 miljarder kronor i omsättning och med försäljning i ett 80-tal länder. Optovent genomförde nyligen en riktad emission som tillförde företaget 17 miljoner kronor. Medlen skall användas till internationell marknadsföring av företagets första produktsystem Optovent RR 9700. Ytterligare produkter kommer under året att nå marknaden. Optovent RR 9700 är ett patenterat portabelt system för andningsövervakning utvecklat vid Linköpings Universitet som följer en patients andningsmönster och larmar vid andningsstillestånd. Teknologin har många användningsområden men Optovent prioriterar initialt användning inom transportmedicin/akutvård, bilddiagnostik, dagkirurgi och öppen vård. Optovent RR 9700 är godkänt för marknadsföring i både Europa och USA. Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför system för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00170/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00170/bit0002.doc

Om oss

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning

Prenumerera

Dokument & länkar