Optovent lanserar i Finland

Optovent lanserar i Finland Optovent AB har tecknat ett exklusivt distributionsavtal i Finland med det privatägda Helsingforsbaserade bolaget Medith Oy, specialiserat på distribution av medicintekniska produkter. "Vi anser att postoperativ patientövervakning i många fall kan vara ofullständig och att patienter därmed utsätts för onödiga risker. I dessa situationer är Optovents Optovent® RR 9700-monitor med kontinuerlig, realtids- och trendmonitorering en kostnadseffektiv och optimal lösning. Vi behöver uppmärksamma sjukvårdspersonal på fördelarna med en säkrare övervakning, men liksom med pulsoximetrin för tjugo år sedan, är vi övertygade om att Optovents teknologi har kommit för att stanna," kommenterar Hans Lindqvist, verkställande direktör i Medith. "Medith är ett snabbväxande företag, som lägger ned betydande resurser på sina produkter och vi har stora förväntningar på att detta samarbete ska ytterligare stärka vår nordiska plattform", kommenterar Optovents nyligen utsedda VD Peter Benson. Optovent® RR 9700 är ett patenterat portabelt system för andningsövervakning utvecklat vid Linköpings Universitet som följer en patients andningsmönster och larmar vid andningsstillestånd. Teknologin har många användningsområden men Optovent prioriterar initialt användning inom transportmedicin/akutvård, bilddiagnostik, dagkirurgi och öppen vård. Optovent® RR 9700 är godkänt för marknadsföring i både Europa och USA. Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför system för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Optovent AB är noterat på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning

Dokument & länkar