Optovent och Ortivus ingår avtal

OPTOVENT OCH ORTIVUS INGÅR AVTAL RtRÔ TEKNOLOGI I FRAMTIDENS MOBILA ÖVERVAKNINGSSYSTEM * Optovent AB (publ.) och Ortivus AB (publ.) har tecknat ett licens- och distributionsavtal avseende Optovents teknologi för andningsövervakning. * Avtalet träder i kraft i år och sträcker sig till 2005. Avsikten är att Ortivus ska kunna erbjuda RtR@ (real time respiration) - teknologi i mobila övervakningssystem, primärt för hjärtpatienter. Avtalet kan komma att utvidgas till ytterligare användningsområden. Ortivus, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, är ett av världens ledande företag inom utveckling av telemedicin, patientinformatik och mobila övervakningssystem. Företaget har nu valt att använda Optovents världspatenterade RtR teknologi för monitorering av andning, en kliniskt viktig parameter inte minst under patienttransporter, ett av Ortivus internationella satsningsområden. " Vi är övertygade om att detta kommer att ytterligare förstärka vår konkurrensposition och leda till förbättrad säkerhet för patienten", säger Ortivus VD Claes Stenlander. Avtalet som nu ingåtts är ett s k OEM- avtal, d v s Optovents teknologi anpassas till Ortivus teknikplattform. Optovent ingick under 1999 ett liknande avtal med Picker International, vilka använder Optovents teknologi för att förbättra bildkvaliteten vid magnetkameraundersökningar. Avtalet med Ortivus är mer omfattande och de framtida intäkterna för bägge bolagen kan bli betydande. " Ortivus är tekniskt ledande inom sitt segment och därför en naturlig partner för introduktion av ny spetsteknologi. Sverige har flera potentiellt framgångsrika nischföretag inom patientinformatik och samarbete av det här slaget ökar sannolikheten för internationella framgångar, säger Peter Benson, Optovents VD, i en kommentar. Ortivus AB ( publ.) utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter för medicinsk informatik och beslutsstöd inom områdena akuthjärtsjukdom och pre-hospital sjukvård. Ortivus AB:s aktier är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista. Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför system och OEM-komponenter för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Optovent AB:s aktier är noterade på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden ® Optovent RtR@ 9700 är ett patenterat portabelt system för andningsövervakning i realtid utvecklat vid Linköpings Universitet. Systemet följer en patients andningsmönster och larmar vid andningsstillestånd. Teknologin har många användningsområden men Optovent prioriterar initialt användning inom övervakning (transportmedicin/akutvård, dagkirurgi och öppen vård), instrumentstyrning ® (bl a .bilddiagnostik) och diagnostik (bl a sömnstudier). Optovent RtR@ 9700 är godkänt för marknadsföring i både Europa och USA ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT01150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT01150/bit0002.pdf

Om oss

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning

Dokument & länkar