Delårsrapport januari – september 2013

Stark omsättnings- och marginaltillväxt under tredje kvartalet

Rapportperiod (januari – september 2013)

Omsättningen uppgick till 738,2 MSEK (292,4), en omsättningstillväxt om 152,5 procent

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 114,1 MSEK (24,3), vilket motsvarar en EBITDA marginal om 15,5 procent (8,3)

EBITDA inkluderar engångskostnader netto om -3 MSEK (-6,6)

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 107,2 MSEK (24,4)

Resultat efter skatt uppgick till 51,8 MSEK (3,8)

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,21 kronor (0,02)

Rapportperiod (juli – september 2013)

Omsättningen uppgick till 254,5 MSEK (103,5) en omsättningstillväxt om 145,9 procent

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 43,7 MSEK (12,2) vilket motsvarar en EBITDA marginal om 17,2 procent (11,8)

EBITDA inkluderar inga engångskostnader

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 68,7 MSEK (10,2).

Resultat efter skatt uppgick till 24,2 MSEK (0,2)

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,10 kronor (0,00)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 71 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2077:528).

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar