Delstaten Maryland förlänger bilprovningskontrakt med Envirotest

Envirotest Corp., dotterbolag till Opus Inspection, har erhållit en förlängning av sitt bilprovningskontrakt för att tillhandahålla tjänster inom miljökontroll av fordon för delstaten Maryland, Motor Vehicle Administration (MVA). Kontraktet kommer att förlängas fram till och med 30 september 2019.

Sedan 1992 har Envirotest bedrivit bilprovningsprogrammet i Maryland. Envirotest driver för närvarande 18 centraliserade bilprovningsstationer med totalt 81 testlinjer. Företagets tjänster omfattar tillhandahållande av en värddator med helt integrerad datainsamling och rapporteringssystem för stationerna, MVA, och Maryland Department of the Environment (MDE).

Marylands bilprovningsprogram för miljökontroll testar 1,7 miljoner fordon årligen för avgasutsläpp från bilar i Baltimore-Washington korridoren. Värdet av den femåriga förlängningen uppgår till 64 084 272 USD. Alla andra villkor i det ursprungliga avtalet kvarstår.

“Vi är mycket tacksamma över att MVA har förlängt kontraktet under ytterligare fem år”, säger Jim Sands, VD (President) för Opus Inspection. "Det förtroende som MVA har givit vår ledning och vårt operativa team speglar vårt engagemang för att erbjuda service av högsta kvalitet till våra kunder och till bilisterna.”

Mölndal 5 september 2014
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 74 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar